Hledáme Vedoucího Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: inspektor / kontrolní pracovník
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Vaší náplní práce bude všestranné vedení předmětného oddělení, kam patří plánování pracovní činnosti všech jeho pracovníků, kontrola a vyhodnocení výsledků jejich práce, včetně zpracování veškeré související administrativy. Vedoucí oddělení je přímým nadřízeným všech pracovníků OVVP na Úseku vzdělávání a výchovy, který realizuje rozhodnutí ředitele školy a jeho zástupce ve výchovně vzdělávacím procesu a dalších oblastech práce školy. Dále odpovídá za vysokou úroveň práce oddělení, naplňování příslušných vzdělávacích programů v oblasti středního odborného vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou u všeobecně vzdělávacích předmětů, kvalitu výuky, účelné a hospodárné využívání učebních pomůcek, dodržování pedagogické a odborné úrovně pedagogických pracovníků, včetně plnění dalších úkolů vedení školy odpovídajících sjednanému druhu práce a platovému zařazení. Rovněž vykonává přímou vyučující činnost v rozsahu upraveném vzhledem k plnění povinností vedoucího oddělení. Podrobnosti najdete na našich stránkách https://www.skolamv.cz/uredni-deska/volna-mista/945-vedouci-ovvp.html

14. dubna 2021