vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: nespecifikováno
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Pelhřimov
popis pozice:

Starosta města Černovice, na základě §166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, v platném znění,

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení

vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace
se sídlem: Bělohrobského 367, 394 94 Černovice
IČ: 62540106, DIČ: CZ62540106

s předpokládaným nástupem: od 1. 2. 2021, popřípadě dle dohody

Podmínky naleznete na https://www.mestocernovice.cz/urad/uredni-deska/vyberove-rizeni-na-reditele-zs-a-ms-cernovice-prispevkova-organizace-1343.html?kshow=8

2. prosince 2020