Hledáme ředitele/ku Základní školy

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Benešov
popis pozice:

konkurz na ředitele/ku příspěvkové organizace
Základní škola T. G. Masaryka, se sídlem Pražská 168, Pyšely, 251 67, IČ 43750699

Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav
- znalost školských právních předpisů a školské problematiky

Od kandidáta/kandidátky navíc očekáváme:
- vynikající úroveň vedení pedagogického procesu a podpory pedagogů
- jasnou vizi a progresivitu s cílem poskytovat moderní vzdělání odpovídající současným trendům
- zajištění bezpečného prostředí pro žáky i zaměstnance školy
- ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání a pedagogického leadershipu
- organizační a řídící schopnosti
- základní ekonomické znalosti
- dobrou komunikaci s rodiči i žáky
- otevřený a transparentní přístup k řešení otázek souvisejících se životem školy

Nabízíme:
- podporu zřizovatele pro realizaci vizí rozvoje školy
- pomoc při řešení bytové otázky (obecní byt 3+kk)
- moderně vybavenou školu s prostorem pro vaši vizi

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
- přihláška
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
- profesní životopis
- nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

Předpokládaný nástup do funkce: nejpozději 1. srpna 2020

Další informace na www.pysely.cz , https://zspysely.estranky.cz/ , nebo Š. Bednářová, tel. 721933878, e-mail: starosta@pysely.cz .

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 29. 5. 2020 do 12:00 hodin doporučeně na adresu Město Pyšely, nám. T. G. Masaryka 4, Pyšely, 251 67 nebo do podatelny Městského úřadu Pyšely.
Obálku označte slovy : „NEOTVÍRAT – KONKURS ZŠ PYŠELY".

22. dubna 2020