Hledáme ředitele/ku ZŠ Hostivice

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha-západ
popis pozice:

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
• odborná kvalifikace a minimálně čtyřletá praxe dle požadavků zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských právních předpisů a školské problematiky
Od kandidáta/kandidátky navíc očekáváme:
• vynikající úroveň vedení pedagogického procesu a podpory pedagogů
• jasnou vizi a progresivitu s cílem poskytovat moderní vzdělání odpovídající současným trendům
• zajištění bezpečného prostředí pro žáky i zaměstnance školy
• ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání a pedagogického leadershipu
• organizační a řídící schopnosti
• základní ekonomické znalosti
• dobrou komunikaci s rodiči i žáky
• otevřený a transparentní přístup při řešení otázek souvisejících se životem školy
Nabízíme:
• podporu zřizovatele pro realizaci vizí rozvoje školy
• osobní ohodnocení dle kvality a nasazení
• finanční i jinou podporu v dalším vzdělávání a profesním rozvoji
• pomoc při řešení bytové otázky, např. formou příspěvku poskytovaného na bydlení
Další informace na www.hostivice.eu, nebo správní odbor, J. Lišková, tel: 220 397 144, e-mail:liskova@hostivice.eu. Přihlášky musí být doručeny do 15.04.2020 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Hostivice.

19. února 2020