Samostatný kolega v odboru správním a školství u zřizovatele

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: bez VŠ vzdělání
  • kvalifikace: nespecifikováno
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Pozice: Samostatný kolega v odboru správním a školství u zřizovatele
Práci nabízí: Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, další informace případně na: 731 610 451 Ing. Fruncová Vlčková Šárka
Zařazení: Odbor správní a školství
Typ práce: samostatný referent v oblasti školství - práce v samosprávných agendách ve školství, v projektech a dotacích, ve spolupráci se školami a NNO, podpora rozvoje zřízených 4 mateřských a 2 základních škol v moderním stylu výuky a fungování školy, podpora školské prevence rizikového chování v ZŠ a MŠ, podpora komunitních aktivit realizovaných na školách, podpora a kontrola škol při jejich hospodaření s financemi a majetkem, příprava souhrnných podkladů pro rozhodování zřizovatele - Rady městské části Praha-Libuš, zajištění společných setkání, neustálá komunikace mezi školami a úřadem městské části, spolupráce na odboru
Jak se přihlásit: Na pozici je vypsáno výběrové řízení, jehož celé znění je zveřejněno na webových stránkách MČ Praha-Libuš, kde je podrobně popsána forma a termín pro podání přihlášky do výběrového řízení - https://www.praha-libus.cz/volna-mista
Lhůta pro podání přihlášky do VŘ: do pátku 28. 2. 2020 do 10:00 hodin !