PERSONALISTA/PERSONALISTKA ODDĚLENÍ PROFESNÍHO ROZVOJE

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání, VŠ vzdělání bez ped. kvalifikace
  • kvalifikace: nespecifikováno
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

POPIS POZICE:
Výběrové řízení
- na obsazení pozice v pracovním poměru: Personalista/Personalistka oddělení profesního rozvoje,
- pro pracoviště Praha - ústředí České školní inspekce,
- platové zařazení ve 12. platové třídě dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu,
-předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody (jedná se o zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)

Přihláška musí být doložena:
-strukturovaným profesním životopisem,
-motivačním dopisem,
-ověřenou kopií dokladů o dosaženém vzdělání.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. 10. 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Česká školní inspekce, oddělení profesního rozvoje, Mgr. Lucie Vargová, DiS., Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 nebo osobně podané do podatelny České školní inspekce na výše uvedené adrese.

Celé vyhlášení k výběrovému řízení a žádost naleznete na našich webových stránkách www.csicr.cz v sekci kariera.