Konkurs na ředitelku/le základní školy - Zbraslav

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Městská část Praha-Zbraslav vyhlašuje konkurz na ředitelku/ředitele základní školy. Naše jediná základní škola má skvělé možnosti rozvoje, může poskytovat dostatečnou nabídku pro všechna učební a osobnostní zaměření dětí. Do jejího vedení hledáme otevřeného lídra s jasnou koncepcí, schopností spolupracovat s pedagogy, motivovat je a schopností komunikovat, který klade důraz na kvalitu pedagogického procesu, klima školy i podporu každého žáka.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV VYHLAŠUJE KONKURS na ředitelku/ředitele Základní školy Vladislava Vančury, se sídlem: Hauptova 591, Zbraslav
s předpokládaným nástupem: od 1. 11. 2020
Uchazeč může být ten, který splňuje požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a další předpoklady pro výkon pracovní pozice.

Přihlášky musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 12:00 hodin do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav.

Odkaz na web: http://www.mc-zbraslav.cz/radnice-a-urad/uredni-deska-1/konkursni-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-reditelky-reditele-zs-vladislava-vancury-1641.html?kshowback=

18. srpna 2020