Konkurs na ředitelku/le základní školy - Zbraslav

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

Městská část Praha-Zbraslav vyhlašuje konkurz na ředitele základní školy! Naše škola má skvělé možnosti rozvoje a možnost dosáhnout skvělé kvality. Chceme, aby byla místem, kde každé dítě dostane nejen kvalitní vzdělávání, ale i maximum toho, co potřebuje ke spokojenému osobnostnímu vývoji. Buďte právě vy tím, koho do jejího vedení hledáme!

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV VYHLAŠUJE KONKURS na ředitelku/ředitele Základní školy Vladislava Vančury, se sídlem: Hauptova 591, Zbraslav
s předpokládaným nástupem: od 1. 8. 2019
Uchazeč může být ten, který splňuje požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a další předpoklady pro výkon pracovní pozice.
K přihlášce připojte mimo věcí uvedených v příloze také:
- návrh koncepce rozvoje školy (do 5 normostran A4) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce, v němž:
o definujete vizi (dlouhodobý cíl) a dílčí cíle školy v horizontu 1, 2, 5 let;
o popíšete svou představu řízení kvality pedagogického procesu;
o představíte nastavení participativní vnitřní kultury školy, která má dopad na učení každého žáka;
o definujete nástroje podpory pedagogických pracovníků a stabilizace kvalitního pedagogického sboru;
o popíšete, jak hodláte využívat mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy.
Přihlášky musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do pátku 12. 4. 2019 do 12:00 hodin do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav.

Odkaz: http://www.mc-zbraslav.cz/radnice-a-urad/uredni-deska-1/vyhlaseni-konkursniho-rizeni-na-reditelku-reditele-zs-vl-vancury-1347.html?kshowback=

6. března 2019