Konkurzy na ředitele škol

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání, SŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha
popis pozice:

MČ Praha 4 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitele

1. Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
2. Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15
3. Mateřské školy, Praha 4 Jílovská 75

Lhůta pro podání přihlášek v případě bodů 1. a 2. je 28.2.2019 (včetně), v případě bodu 3. je 29.3.2019 (včetně). Náležitosti přihlášek a další podrobnosti naleznete na www.praha4.cz. S případnými dotazy se obraťte na odbor školství, prevence a rodinnou politiku, tel.: 261 192 322, e-mail: gabriela.michalicova@praha4.cz.

4. února 2019