Konkurzní řízení na fuknci ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Klecany

Proč nevidím kontaktní údaje?
  • vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání
  • kvalifikace: konkurz na ředitele
  • úvazek: plný úvazek
  • okres: Praha-východ
popis pozice:

Požadavky:
1/ předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
2/ znalost školské problematiky a předpisů
3/ komunikační a tvůrčí schopnosti
4/ organizační a řídící schopnosti
5/ občanská a morální bezúhonnost
6/ zachování rodinné atmosféry školy
7/ dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte:
1/ ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalších vzdělání)
2/ přehled o průběhu praxe, včetně funkčního zařazení, dokladující její délku, nebo doklad o průběhu zaměstnání a délce požadované praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
3/ strukturovaný životopis
4/ písemnou koncepci ZŠ a MŠ Klecany
5/ výpis z rejstříku trestů
6/ čestné prohlášení podle § 2 odst. 1d zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
7/ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky školy
8/ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup do funkce: ihned nebo nejdéle 1.9. 2018

Uzavírání přihlášek: 18.7. 2018 do 17hod.

4. června 2018